En åpen hemmelighet

Roman

Romanen En åpen hemmelighet utspiller seg på et kommunalt hybelhus for narkomane og alkoholikere, kalt for Kvartingen, etter en brukerdose. For over tyve år siden lå en internatskole for vanskelige og utagerende gutter, kalt for Trollskolen, på den andre siden av elven for hybelhuset. Flere av de tidligere elevene har endt opp som menneskelig vrakgods på Kvartingen. En dag oppdager Torstein, som har arbeidet ved hybelhuset i fem år, at den dyktige prosjektlederen som er hyret inn fra kommunens

kompetanseenhet for å heve kvaliteten på arbeids- og boforholdene ved Kvartingen, var den siste rektoren ved trollskolen som ble drevet med hard straffeeksersis og der voksne forgrep seg på barn.

Atle Husby (f. 1965) er debutant. Han har i en årrekke arbeidet innen rusomsorgen i Trondheim.

ISBN 9788283240580

Kr. 349,-